Suomen Lääkäriliitto tiedottaa: Erikoisalojen lääkärimääriä arvioitava valtakunnallisesti

Lääkärimäärä on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Lääkäreitä on noin 4 000 ja erikoislääkäreitä lähes 3 000 enemmän kuin 15 vuotta sitten. Eri erikoisaloilla lääkärimäärät kehittyvät kuitenkin eri suuntiin: esimerkiksi kirurgian alat ovat kasvussa, kun taas psykiatrien määrä on vähenemässä.

Lääkäriliitto ennakoi lääkärityövoiman kehitystä noin viiden vuoden välein. Tuorein ennuste ulottuu vuoteen 2030 asti. Sen mukaan lääkärien määrä nousee noin 2 000:lla ja erikoislääkärien määrä noin 1 000:lla seuraavien 15 vuoden aikana.

Kirurgisille aloille on odotettavissa neljänneksen lisäys lääkärimääriin. Käsikirurgia, neurokirurgia ja plastiikkakirurgia kasvattavat lääkärimääriään 50 %. Myös esimerkiksi akuuttilääketieteeseen ja anestesiologiaan on odotettavissa lisää lääkäreitä.

Sisätautien erikoisalojen näkymissä on hajontaa. Eniten uusia erikoislääkäreitä on odotettavissa kardiologian alalle. Myös endokrinologia, infektiosairaudet ja kliininen hematologia ovat kasvavia aloja. Sen sijaan reumatologien määrä supistuu. Lisäksi esimerkiksi fysiatrien määrä vähenee.

Lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrien määrät pysyvät ennallaan, mutta aikuispsykiatrien määrä vähenee neljänneksellä, eli yli kahdella sadalla lääkärillä. Psykiatrian kehityksen taustalla on kiihtyvä eläköityminen 2020-luvulle tultaessa.

Yleislääketieteen erikoislääkärimäärä näyttää jatkavan hidasta vähenemistä. Työterveyshuollon lääkärimäärä on kasvanut voimakkaasti. Jos trendi jatkuu, kasvaa alan lääkärimäärä neljänneksellä eli yli 200 lääkärillä.

Ennuste ei ota kantaa työvoiman kysyntänäkymiin. Väestön ikääntyminen lisännee työvoiman tarvetta esimerkiksi geriatrian, syöpätautien ja neurologian aloilla.

– Tietyillä aloilla lääkärimäärät ovat jo kasvaneet runsaasti, ja nyt olisi arvioitava, tarvitaanko aloille vielä lisää lääkäreitä. Myös uudet hoitomenetelmät ja käytännöt sekä palvelujärjestelmän muutokset vaikuttavat erikoisalakohtaiseen lääkäritarpeeseen, Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila sanoo.

– Erikoistumispaikkoja on koordinoitava ennakoidun kehityksen mukaisesti. On hyvä, että sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaoston tällaista valtakunnallista ohjausta varten. Jaosto on juuri käynnistämässä toimintaansa, Halila toteaa.

Lisätietoa:

www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima
Tutkija Juho Ruskoaho, puh. 044 532 8467, juho.ruskoaho@laakariliitto.fi
Varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459 955, hannu.halila@laakariliitto.fi