27.3.23 SML julkaisi kannanoton koskien yliopistojen resurssivajetta lääkäriopiskelijoihin nähden. SML näkee keskeisenä, että lääketieteen opiskelijat saisivat riittävästi harjoitella kliinisiä taitoja opintojensa aikana. Lisäksi on puututtava jatkuvasti kasvaviin ryhmäkokoihin ja opetustilojen puutteeseen, sillä nostetut sisäänottomäärät eivät ole heijastuneet koulutuksen rahoitukseen. SML kokee, että järkevämpänä keinona korjata terveydenhuollon lääkäripulaa on resurssien parempi kohdentaminen, lääkärin työkuvan järkevöittämisellä, jotta nämä voivat keskittyä koulutustaan vastaavaan työhön. 

Pääset lukemaan koko kannanoton alta klikkaamalla kuvaa.