Muistilista töihin

Muista tutustua Kandin työoppaaseen ennen töihin menoa! Palaa sen pariin palkkanauhaa lukiessasi ja jos mikä tahansa töiden byrokratiassa tai oikeuksissasi mietityttää.

Ennen kesätöitä

 • Tarkista, että kaikki tarvittavat 4./5. vuoden kurssit ovat suoritettu ja niistä löytyvät merkinnät yliopiston rekisterissä.
 • Hae terveydenhuollon ammattikorttia (ns. varmennekortti, vrk-kortti) kun Valvira on merkinnyt tietosi Terhikki-rekisteriin ja saatuasi SV-numeron. (Muista mukaan passi tai henkilökortti hakiessasi vrk-korttia! Ajokortti ei kelpaa.)
 • Tee kirjallinen sopimus.
 • Informoi työnantajaa:
  • Käydyistä ja käymättömistä kursseista
  • Muista kokemistasi puutteista omassa osaamisessasi
 • Selvitä, kysy ja sovi ainakin:
  • työaika, mahdolliset lomat
  • kenen johdon ja valvonnan alaisena tulet työskentelemään ja miten hänen lomansa sijaisjärjestely hoidetaan (kuka silloin johtaa ja valvoo?)
  • konsultaatiomahdollisuudet
  • potilastietojärjestelmään perehdytys – riittävän hyvä
  • päivystysvelvollisuus tai -oikeus, miten päivystykset jaetaan, kuinka niihin voi vaikuttaa
  • miten takapäivystys on hoidettu (et saa olla yksin!)
  • tarkka toimipaikkasi ja sen eri toteuttamispaikat (polikliinistä, vuodeosastoa, vierailukohteita vanhainkoti tms.).
 • Tilaa Lääkäriliiton leimasin.

Töissä ollessasi

 • Liity Lääkärien työttömyyskassaan saatuasi ensimmäisen palkkakuittisi.
 • Muista, että sinulla on oikeus määrätä lääkkeitä vain tehtävässäsi hoitamillesi potilaille.
 • Muista potilasasiakirjojen ja arkistojen asiallinen käyttö.
 • Muista vaitiolovelvollisuus. Se pätee myös potilaan läheisiin.
 • Suhtaudu vakavuudella viranomaisasioihin:
  • M1-lähetteet ja virka-apupyynnöt
  • Lausunnot (pahoinpitely-, edunvalvonta-, kuolin-)
  • Muista: Kelaan, sosiaaliviranomaisille ja poliisille voi soittaa.
 • Tee hyvät ja asialliset sairaskertomustekstit.
 • Kysy neuvoa, jos et osaa tai tiedä.
 • Selvitä, kuka on toimipaikan Jukon luottamusmies (tiedon saa joko työnantajalta tai liitosta).
 • Muista, että Lääkäriliiton toimisto on avoinna myös kesällä.

Kesätöiden jälkeen

 • Pyydä työtodistus (opintotoimistolle ja itsellesi).
 • Tarkista palkkakuitit.
 • Tarkista opintotuki (tulorajat).
 • Sovi joulun työt.
 • Anna palautetta työnantajalle ja voit myös itse pyytää palautetta työstäsi.
 • Vastaa Lääkäriliiton kesätyökyselyyn.

Toimi näin ennen yksilöinti­tunnusta

Kun olet suorittanut vaaditut opinnot, voit toimia tilapäisesti ammatissa ja kirjoittaa lääkemääräyksiä ennen kuin olet saanut yksilöintitunnuksen. Merkitse reseptiin oppiarvosi LK ja tehtävänimike, minkä sijaisuutta hoidat. Jos toimit työvoimaa vuokraavan yrityksen palveluksessa, merkitse reseptiin virka (esimerkiksi terveyskeskuslääkäri), toimi tai tehtävä, jota hoidat, ei siis työnantajaa.

Merkitse reseptiin yksilöintitunnus heti, kun olet saanut siitä tiedon Valvirasta. Lääketieteen- ja hammaslääketieteen opiskelijat saavat yksilöintitunnukset, kun heidät on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Opiskelijalla on suppeampi oikeus määrätä lääkkeitä kuin laillistetulla lääkärillä. Tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille (Lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetus).

LÄHDE: SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 20/2012