SML SÄÄNNÖSTÖ 2022

Ohjesäännöt on päivitetty ja hyväksytty SML ry:n syysliittokokouksessa 29.-30.10.2022.

Säännöt on päivitetty 9.11.2019 ja hyväksytty ensimmäisen kerran SML ry:n
syysliittokokouksessa Kuopiossa 9.-10.11.2019. Säännöt on hyväksytty
toisen kerran keväällä 2020 poikkeussopimusmenettelyllä.

25.5.2018 Medisiinariliiton Tietosuojakäytäntöihin tutustuminen: hallitus (at) suomenmedisiinariliitto.fi