Jäsenedut

Pääset Medisiinariliiton jäseneksi automaattisesti, kun kuulut Medisiinariittoon kuuluvaan jäsenseuraan. Medisiinariliitto tarjoaa jäsenilleen monia etuuksia, alla tarkempi listaus!

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa 1. vuosikurssista alkaen lääketieteellisiä toimenpiteitä suoritettaessa mm. opetustilanteissa ja perustutkintoon sisältyvässä harjoittelussa. Vakuutus kattaa potilaaseen ja hänen yllään oleviin pukimiin kohdistuvan vahingon. Vakuutus on voimassa valmistumiseen asti Pohjoismaissa.

Kandin työopas

Medisiinariliitto päivittää vuosittain Kandin työoppaan, jossa on kootusti kandeja koskevat kohdat kunnallisesta lääkärien virkaehtosopimuksesta (LS) ja kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES). Kandin työoppaassa käsitellään työajan ja palkkauksen lisäksi myös, mitä Valviran myöntämät lääkärin sijaisen oikeudet sisältävät ja miten terveydenhuollon ammattikorttia (VRK-kortti) haetaan.

Infotilaisuudet töihin ja palkkaukseen liittyen

Mediisiinariliitto pyrkii järjestämään kunkin jäsenseuransa jäsenilleen joka vuosi Amanuenssuuri-infon, Ennen ensimmäistä kesätyöpaikkaa -infon ja Palkkakuitinlukutilaisuuden. Amanuenssuuri- ja Ennen ensimmäistä kesätyöpaikkaa -infoissa käydään läpi vinkkejä kesää ajatellen. Palkkakuitinlukutilaisuus järjestetään yhdessä Nuorten Lääkäreiden Yhdistyksen kanssa ja tilaisuus on suunnattu lääkärin viransijaisina toimiville opiskelijoille. Tilaisuudessa käydään läpi lääkärin palkkausta, palkanmuodostumista, -laskentaa ja yleisimpiä sudenkuoppia palkkauksen suhteen.

Tuohilampi-seminaari

Medisiinariliitto järjestää joka syksy jäsenilleen Tuohilampi-seminaarin Orionin koulutuskeskuksessa Tuohilammella Vihdissä. Tapahtumaan ottaa osaa noin 100 lääketieteen opiskelijaa, Suomen kaikki jäsenseurat tasaisesti edustettuina. Viikonlopun kestävässä tapahtumassa ohjelmassa on koulutusta, ulkoilua, yhdessäoloa ja illanviettoa.

Harjoittelut ulkomailla

Medisiinariliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden lähteä harjoittelu- ja tutkimusvaihtoon ulkoasiainvaliokuntansa FiMSIC:n kautta. Lisätietoja löydät FiMSIC:n nettisivuilta (www.fimsic.org).

Liittokokous

Medisiinariliitto järjestää joka kevät ja syksy liittokokouksen, joka käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Liittokokous järjestetään vuorotellen kussakin Suomen lääkiskaupungissa. Liittokokouksissa ohjelmassa on Medisiinariliiton sääntömääräisten asioiden lisäksi koulutusta ja iltaohjelmaa. Liittokokouksessa on edustajia ja tarkkailijoita jokaisesta SML:n jäsenseurasta. Yhteensä osanottajia on perinteisesti ollut noin 50-100.

Medisiinareiden edunvalvonta

Medisiinariliitto seuraa ja puuttuu ahkerasti medisiinareita koskeviin epäkohtiin mm. sidosryhmiemme avulla ja kannanottojen muodossa. Olemme tarvittaessa yhteydessä niin tiedekuntiin, Valviraan kuin ministereihinkin. Koska liittomme hallitus koostuu eri kaupunkien edustajista, mahdollistaa tämä sujuvan tiedonkulun ja pyrimme näin edistämään hyvien käytänteiden jakoa ja havaitsemaan laajempia epäkohtia.