Perustutkintoon ei vielä sisälly riittävästi opetusta etävastaanottotyöstä. Todennäköisesti etälääketieteen rooli tulee kasvamaan tulevina vuosina, jolloin myös lääketieteen opiskelijoita tulee valmistaa paremmin uusiin työskentelytapoihin. Etätyöskentelyssä ammatillisen tuen saaminen on haastavampaa ja opiskelijan ohjaus sekä valvominen hankaloituvat. Lääketieteen opiskelijoiden edunvalvojana Medisiinariliitto vaatii, ettei lääketieteen kandidaatteja rekrytoida pelkkään etävastaanottotyöhön.

Pääset lukemaan kannanoton kokonaisuudessaan klikkaamalla alta tiedostoa!