Kannanotot

Suomen medisiinariliitto vaikuttaa medisiinarien edunvalvonnan kentällä muun muassa kannanottojen muodossa.  Alla tekemämme kannanotot viimeisen parin vuoden ajalta. Kokonaiset kannanotot aukeavat klikkaamalla kannanoton kuvaa.

Kannanotto lääketieteen opetuksen digipedagogiikkaan liittyen 04/2021

Kannanotto Käypä hoito -suositusten ruotsinkielisten käännösten rahoitukseen 04/2021

Kannanotto lääketieteen opiskelijoiden rokottamisesta varhaisessa vaiheessa 12/2020

Kannanotto sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden lisäämisestä LL tutkintoon 09/2020

Kannanotto koronarajoitustoimien vaikutuksesta lääketieteen koulutukseen 9/2020

Kannanotto LL koulutuksen resurssien ja sisäänottomäärien epäsuhta uhkaa koulutuksen laatua 3/2019

Kannanotto lääketieteen opiskelijoiden eriarvoistuksesta Valviran toimesta 2/2018