Kannanotot

Suomen medisiinariliitto vaikuttaa medisiinarien edunvalvonnan kentällä muun muassa kannanottojen muodossa.  Alla tekemämme kannanotot viimeisen parin vuoden ajalta. Kokonaiset kannanotot aukeavat klikkaamalla kannanoton kuvaa.

Kannanotto: Lääketieteen kandidaatin tutkinnon perustaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja resursointia 03/2024

Kannanotto: Lääkärikoulutuksen laatu ratkaisee 03/2023

Kannanotto: Etävastaanottotyö ei sovi opiskelijalle, koska sitä ei opeteta riittävästi 11/2022

Kannanotto: Suunnitellut henkilöstövähennykset vaarantaisivat lääketieteellisen koulutuksen laadun Oulussa 9/2022

Kannanotto: Vastuullisuus tulee nostaa keskiöön lääketieteen opiskelijoiden rekrytoinnissa 12/2021

Kannanotto: Tieteellisen tutkimuksen tulee olla houkuttelevaa 10/2021

Kannanotto lääketieteen opetuksen digipedagogiikkaan liittyen 04/2021

Kannanotto Käypä hoito -suositusten ruotsinkielisten käännösten rahoitukseen 04/2021

Kannanotto lääketieteen opiskelijoiden rokottamisesta varhaisessa vaiheessa 12/2020

Kannanotto sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden lisäämisestä LL tutkintoon 09/2020

Kannanotto koronarajoitustoimien vaikutuksesta lääketieteen koulutukseen 9/2020

Kannanotto LL koulutuksen resurssien ja sisäänottomäärien epäsuhta uhkaa koulutuksen laatua 3/2019

Kannanotto lääketieteen opiskelijoiden eriarvoistuksesta Valviran toimesta 2/2018