Muista tutustua Kandin työoppaaseen ennen töihin menoa! Amanuensseille lyhyesti tietoa muun muassa palkkauksesta! Palaa sen pariin palkkanauhaa lukiessasi ja jos mikä tahansa töiden byrokratiassa tai oikeuksissasi mietityttää.

Mitä?

Amanuenssilla eli lääkäriharjoittelijalla tarkoitetaan yleensä lääketieteen opiskelijaa, joka suorittaa opintoihinsa kuuluvaa pakollista harjoittelua. Amanuensseiksi kutsutaan myös EU- tai ETA-maiden ulkopuolella kouluttautuneita lääkäreitä, jotka suorittavat Suomessa työskentelyyn edellytettävää harjoittelua.

Harjoittelujen käytännöt ja sisältö vaihtelevat hieman yliopistoittain. Amanuenssuurin tarkoitus on tutustuttaa lääkärin ammattiin, opettaa käytännön taitoja ja antaa mahdollisuus harjoitella jo opitun teoriatiedon soveltamista.

Amanuenssin toimenkuva saattaa vaihdella suuresti riippuen erikoisalasta ja harjoittelupaikasta. Amanuenssi voi esimerkiksi ohjaavan lääkärin valvonnassa tutkia potilaita, kirjoittaa röntgenlähetteitä tai kirjata tietoja. Myös toimenpiteissä saattaa päästä avustamaan, tai tekemään niitä itse ohjaavan lääkärin opastuksella. Paljon riippuu omasta aktiivisuudesta, avaa rohkeasti suusi ja kerro mitä haluaisit oppia!

Amanuenssi toimii aina ohjaavan lääkärin valvonnan alaisuudessa, eikä ole koskaan vastuussa potilaan hoidosta tai sitä koskevista päätöksistä. Ohjaavan lääkärin tulee tarkistaa ja hyväksyä kaikki amanuenssin tekemät asiakirjat. Potilaan oikeuksiin taas puolestaan kuuluu mahdollisuus kieltää opiskelijan läsnäolo.

Missä?

Harjoitteluja voi suorittaa lähes kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä. Dekaanien päätöksellä yksityisen työnantajan palveluksessa suoritettua harjoittelujaksoa enää 1.8.2013 lähtien hyväksytä amanuenssuuriksi, vaan amanuenssuurit on suoritettava suorassa työsuhteessa kuntatyönantajaan tai täysulkoistetussa kunnallisessa toimipisteessä.

Harjoittelupaikkaa voi hakea joko yliopiston/ainejärjestön kautta tai ottamalla itse suoraan yhteyttä harjoittelupaikkaan. Yliopistosairaalojen amanuenssipaikat jaetaan yleensä yliopiston tai ainejärjestön kautta. Jos haet paikkaa itsenäisesti on hyvä kertoa mitä kursseja olet suorittanut, sillä eri tiedekunnissa opinnot etenevät eri tahtiin.

Periaatteessa mille tahansa erikoisalalle voi hakea amanuenssiksi. Erikoisalan kliinisen kurssin käyminen voi joskus olla edellytyksenä amanuenssipaikan saamiseksi.

Harjoitteluiksi voidaan hyväksyä myös esimerkiksi ulkomailla suoritetut harjoittelut tai tutkimuksen tekeminen. Varmista etukäteen onko tämä mahdollista omassa tiedekunnassasi.

Milloin?

Amanuenssiksi voi hakea missä vaiheessa opintoja tahansa, mutta kannattaa selvittää etukäteen missä vaiheessa opintoja harjoittelusta saa opintopisteitä.

Amanuenssuureja suoritetaan yleensä loma-ajoilla. Turussa on poikkeuksellisesti mahdollisuus suorittaa myös opintojen ohessa amanuenssuureja.

Palkka?

Amanuenssin työehdot ja palkkaus perustuvat KVTES:een (=kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus). Amanuenssin minimipalkka on 1.4.2021 alkaen 1 653,91 euroa. Peruspalkan lisäksi maksetaan lomakorvaus ja lomaraha. Ajantasaiset palkkatiedot löydät esimerkiksi SML:n vuosittain julkaisemasta Kandioppaasta.

SML:n amanuenssuurimateriaalit

Suomen Medisiinariliitto on yhteistyössä hallopedien (= hallinnon opiskelijaedustajat) kanssa koonnut amanuenssuurien ohjesäännöt (suositus amanuenssuurien järjestelyistä) sekä listan amanuenssin ohjaukseen liittyvistä käytännön asioista, jonka voit toimittaa omaan amanuenssuuripaikkaasi.

SML:n amanuenssuurien ohjesäännöt saat täältä!

Vinkkejä amanuenssien ohjaukseen löytyy täältä!

Vinkkejä ulkomailla opiskeleville löytyy täältä!