Projektit

Suomen medisiinariliitolla on jatkuvasti meneillään useita projekteja, joista osa toteutetaan vuosittain ja osa kertaluontoisesti. Tutustu meneillään oleviin projekteihin alla.

 

Kandiseuratapaaminen

SML järjestää vuosittain tapaamisen kandiseurojen välillä. Tarkoituksena on keskustella ajankohtaisista asioista liittyen lääketieteen opetukseen, opiskelijoiden edunvalvontaan ja muihin ajankohtaisiin asioihin, sekä tietysti verkostoitua muiden kaupunkien kollegoiden kanssa! Medisiinariliiton hallitus esittelee myös tulevalle vuodelle suunnittelemiaan projekteja ja ottaa vastaan palautetta niiden suhteen.

Vuoden syväriohjaaja

Medisiinariliitto palkitsee joka vuosi syventävien opintojen ohjauksessa ansioituneen henkilön. Ehdokasasettelu tapahtuu opiskelijoiden tekemien ehdotusten perusteella, ja lopullinen päätös palkittavasta henkilöstä tehdään kevätliittokokouksessa.

Vuoden opetusteko

Medisiinariliitto palkitsee vuosittain myös opetusteon. Vaikka nimitys on “vuoden” opetusteko, palkinto voidaan antaa myös hyvin pitkäjänteisestä työstä lääketieteen opetuksen kehittämisen eteen. Opetusteko voi olla mitä vain erittäin hyvin järjestetystä kurssikokonaisuudesta johonkin pieneen osaan kurssiin liittyen. Ehdokkaat valitaan opiskelijoiden ehdotusten perusteella ja palkinnosta päätetään kevätliittokokouksessa

Vuoden työpaikka

Medisiinariliitto palkitsee vuosittain em. lisäksi jäseniensä ehdotusten perusteella kandiystävällisen tk:n kriteerien perusteella parhaan työpaikan, jossa erityisesti kandidaatin on hyvä ja mieluisaa työskennellä.

Liittokokoukset

Kahdesti vuodessa järjestettävä liittokokous on liiton korkein päättävä elin. Liittareille osallistuu suomalaisia medisiinareita eri jäsenseuroista jäsenmäärän mukaisesti. Yleensä kaksipäiväisillä liittareilla keskustellaan medisiinarien koulutuksesta, oheistoiminnasta, edunvalvonnasta ja ajankohtaisista asioista niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla sekä tehdään päätöksiä liiton toiminnan suhteen.

Kandin työopas

Kandin työopas on nimensäkin mukaisesti infolehtinen kaikille niin kesätöitään kuin amanuenssuureja suunnitteleville kandeille. Oppaasta löytyy tietoa kandin oikeuksista, velvollisuuksista, työajoista, palkkauksesta, eduista ja paljon muuta hyödyllistä.

Ulkomaaprojekti

Ulkomaaprojekti on vielä muotoansa hakeva konsepti, jossa pyritään kouluttamaan/järjestämään infoja ulkomailla lääketiedettä opiskeleville suomalaisille. Pyrkimyksenä on sulavoittaa heidän siirtymistä työelämään ja potentiaalista jatkokoulutusta varten.

MedTalks

Fimsic ja SML järjestävät vuosittain MedTalks-nimisen keskustelu- ja koulutusillan lääketieteen opiskelijoille. Illan teema vaihtelee vuosittain ja käsittelee erilaisia ajankohtaisia aiheita.

Kandiystävällinen tk

Medisiinariliitto kartoittaa jäseniltään ehdotuksia kandiystävällisiksi terveyskeskuksiksi ja huomioi kriteerien mukaisesti ehdokkaita. Kriteereinä ovat mm. hyvä seniorituki, ajankäyttö ja yleiset olosuhteet. Projektin tavoitteena on nostaa tietoa kandiystävällisyydestä, kehittää terveyskeskuksia työpaikkoina ja palkita jo ansioituneita.

Tuohilampiseminaari

Orionin kanssa yhteistyössä järjestettävä koulutusviikonloppu. Tapahtuma on saanut nimensä järjestämispaikkansa, Vihdin Tuohilammen mukaan. Viikonlopun teema vaihtelee aina vuosittain.

Kesämentorointi

Kesällä 2020 menestyksekkäästi lähtölaukauksensa saanut kesämentorointi on tullut jäädäkseen. Mentoroinnin avulla 4. ja 5. vsk kandit saavat tietoa tukea kesätöihin niin vertaisilta kuin vanhemmilta lääkäreiltä. Ohjelmassa on mm. webinaareja ja keskustelutilaisuuksia. Projekti toteutetaan Duodecimin kanssa yhteistyössä.

Hallopedtapaaminen

Hallinnon opiskelijaedustajien, eli tuttavallisemmin hallopedien, tapaaminen järjestetään keväisin Medisiinariliiton ja Lääkäriliiton yhteistyönä. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yhteen edustajia eri kaupungeista keskustelemaan ajankohtaisista asioista, sekä verkostoitumaan ja kuulemaan SML:n, SLL:n ja jäsenseurojen kuulumisia

Opiskelijakysely

Opiskelijakysely teetetään Lääkäriliiton kanssa suomalaisille lääketieteen opiskelijoille aina parillisina vuosina. Tulosten perusteella Medisiinariliitto ja Lääkäriliitto saavat tärkeää informaatiota mm. medisiinarien opiskeluista, opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä ajankohtaisista asioista, joiden perusteella liitot ajavat opiskelijoiden etuja ja nostavat kehityskohteita valtakunnalliseen tietoisuuteen.