Yleisesti

Kandin työopas on tiivistetty kooste lääketieteen kandidaatteja koskevista asioista kunnallisesta lääkärien virkaehtosopimuksesta (LS) ja kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES). Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 1.5.2022 – 30.4.2025. Opiskelijan näkökulmasta merkittävänä muutoksena uudessa lääkärisopimuksessa on se, että amanuenssit siirtyivät KVTES:in piiristä Lääkärisopimuksen piiriin. Lisäksi lääkärisopimukseen tuli muutoksia mm. säännöllisen työajan sijoittamisesta, lepoaikamääräyksistä ja sopimuskauden aikana toteutettavista palkankorotuksista. Hyvinvointialueisiin siirtymisen myötä valmisteilla on hyvinvointialueiden yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES), jonka piiriin hyvinvointialueiden työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät sen valmistuttua. 

Kandin on hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan työntekijänä. Kandin työoppaassa käsitellään 

• Amanuenssien työaika ja palkkaus

• Lääkärin sijaisia koskevat oikeudet, työaika ja palkan rakentuminen

• Valviran myöntämät oikeudet toimia lääkärin sijaisena 

• Terveydenhuollon ammattikortin (VRK-kortti) hankkiminen

• Kuolemantoteaminen, kuolintodistuksen kirjoittaminen sekä edunvalvontalausunnon kirjoittaminen 4. ja 5. vsk:n kandin näkökulmasta 

Ennen töiden alkua on hyvä tietää mm. miten paljon ja millä ehdoilla voit tehdä päivystyksiä. Myös ylitöiden kanssa kannattaa olla tarkkana ja sopia työpaikan kanssa etukäteen niiden korvaamisesta. Pidä puolesi omien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta, lue työsopimus tarkkaan ja kysy, jos siinä on epäselvyyksiä. Työnantajaa voi ja pitää epäselvissä tilanteissa kyseenalaistaa ja lainmukaiset käytännöt kannattaa aina tarkistaa sopimuksesta. Mikäli jokin asia jää omassa työsuhteessa tai työsopimusasioissa mietityttämään tai koet työpaikalla haasteita esim. perehdytykseen tai työnkuvaan liittyen, Medisiinariliitto, Lääkäriliitto sekä Nuorten Lääkärien Yhdistys ovat tukenasi. Kandin työopasta pääset lukemaan klikkaamalla alla olevaa kuvaa! 

Työniloa toivottaen Kandin työoppaan toimitus

Vuoden 2023 työopas