Kandin työopas

Yleisesti

Kandin työopas on tiivistetty kooste lääketieteen kandidaatteja koskevista asioista kunnallisesta lääkärien virkaehtosopimuksesta (LS) ja kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES). Lisäksi Kilpailukykysopimus vaikuttaa työehtojen osalta esimerkiksi lomarahojen määräytymiseen. Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 1.4.2020-28.2.2022 ja sisältää muun muassa yleiskorotukset 1.8.2020 ja 1.4.2021. Keskimäärin palkat nousevat sopimuskauden aikana 3 %.

Kandin on hyvä olla tietoinen omista oikeuksistaan työntekijänä. Kandin työoppaassa käsitellään

● Amanuenssien työaika ja palkkaus

● Sairaala- ja terveyskeskuslääkäreiden sijaisia koskevat oikeudet, työaika ja palkan rakentuminen

● Valviran myöntämät oikeudet toimia lääkärin sijaisena

● Terveydenhuollon ammattikortin (VRK-kortti) hankkiminen

Ennen töiden alkua on hyvä tietää mm. miten paljon ja millä ehdoilla voit tehdä päivystyksiä. Myös ylitöiden kanssa kannattaa olla tarkkana ja sopia työpaikan kanssa etukäteen niiden korvaamisesta. Pahimmassa tapauksessa ylitöitä ja päivystyksiä on joutunut tekemään vasten tahtoa ja ilman korvausta. Pidä puolesi omien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta, lue työsopimus tarkkaan ja kysy, jos siinä on epäselvyyksiä. Työnantajaa voi ja pitää epäselvissä tilanteissa kyseenalaistaa ja lainmukaiset käytännöt kannattaa aina tarkistaa sopimuksesta. Kandin työopasta pääset lukemaan klikkaamalla alla olevaa kuvaa!

Työniloa toivottaen Kandin työoppaan toimitus

Vuoden 2021 työopas