Kandien palkkaus

Suomen Medisiinariliiton ensisijaisena tehtävänä on toimia suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja edunvalvojana. Edunvalvonnan tärkeä osa on kandidaattien palkkakehityksen seuraaminen ja palkkatasoon vaikuttaminen. Muun muassa Suomen Lääkäriliiton ja Nuori Lääkäri Yhdistyksen kautta SML vaikuttaa kandidaattien palkkaukseen.

Lääkäreiden virkaehtosopimus (VES, Lääkärisopimus LS) sitoo kunnat ja kuntayhtymät maksamaan palveluksessaan toimiville lääkäreille ja kandeille vähintään määrätyn minimipalkan ja työehdot. Palkkauksesta voi lukea  Medisiinariliiton vuosittain toimittamasta Kandin työoppaasta (entinen Mini-VES). Työoppaan palkat ovat minimipalkkoja eli neuvottelemalla voi vaikuttaa omaan palkkaukseensa.

Työsopimuslakia muutettiin 1.3.2012 siten, että vuokratyöntekijöihin, jotka työskentelevät kuntasektorilla, tulee soveltaa vähintään samoja palvelussuhteen ehtoja kuin mitä esimerkiksi terveyskeskus soveltaa palveluksessaan oleviin lääkäreihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
kunnallinen lääkärisopimus määrittää myös vuokralääkärien palvelussuhteiden vähimmäisehdot. Muutos ei vaikuta palkkaukseen, sillä käytännössä maksetaan korkeampia palkkoja kuin mitä lääkärisopimuksen vähimmäispalkat ovat. Muutoksen myötä tulee maksuun lomakorvauksen lisäksi lomaraha. Myös palkalliset poissaolo-oikeudet paranivat. Yrityksen kanssa sopiessasi palkkasi määräytyy ainoastaan keskinäisellä sopimuksellanne, joten etuasi valvot sinä itse. Vaikka vähimmäisehdot ovat samat, ole tarkkana sopimuksen kanssa: sisältyykö palkkaan lomarahat, toimenpidepalkkiot, maksetaanko ylitöistä ym. vai sisältääkö palkka kaiken?

Valitsetpa kumman työnantajan hyvänsä, sinä olet neuvotteluasemissa.

Muista tutustua Kandin työoppaaseen ennen töihin menoa! Palaa sen pariin palkkanauhaa lukiessasi ja jos mikä tahansa töiden byrokratiassa tai oikeuksissasi mietityttää.