Ensimmäisinä vuosina lääketieteen opiskelijan työmahdollisuudet omalla alalla ovat melko rajalliset. Monet opiskelijat tutustuvat terveydenhuollon maailmaan toimimalla esimerkiksi lähihoitajan sijaisina, osastonsihteereinä tai näytteenottajina. Tämä on hyvä mahdollisuus tutustua sellaisten ammattiryhmien työnkuvaan, joiden kanssa tulevaisuudessa tulee tekemään yhteistyötä. Työstä voi parhaimmillaan oppia paljon ja oma näkökulma avartuu.

Amanuenssuuripaikkoja voi hakea opintojen alusta lähtien, mutta kaikkiin paikkoihin ei välttämättä oteta prekliinisiä opiskelijoita. Kannattaa myös varmistaa etukäteen tiedekunnalta milloin amanuenssuureista on mahdollista saada opintopisteitä.

Tutkimuksen tekeminen on myös yksi lääketieteenopiskelijan ensimmäisten opiskeluvuosien varteenotettava työvaihtoehto. Tutkimusta voi tehdä palkallisesti tai palkatta. Esimerkiksi lääketieteen opintoihin kuuluvat syvärit voi saada mukavasti alkuun (tai parhaassa tapauksessa valmiiksi) työskentelemällä tutkijana. Jos teet syväritutkimusta kesälomalla voit hakea kesäopintotukea.