Lääkärin sijaisena toimiminen

Yleistä

Muista tutustua Kandin työoppaaseen ennen töihin menoa! Palaa sen pariin palkkanauhaa lukiessasi ja jos mikä tahansa töiden byrokratiassa tai oikeuksissasi mietityttää.

Lääkärin sijaisuutta voi hakea esimerkiksi ottamalla yhteyttä kiinnostavan työpaikan ylilääkäriin. Työnantajan velvollisuus on arvioida opiskelijan pätevyys sekä varmistaa että opinnot on suoritettu hyväksyttävästi. Huolehdi silti myös itse, että tarvittavat suoritukset löytyvät ennen töihin menemistä!

Saadakseen toimia lääkärin sijaisena, lääketieteen opiskelijan tulee olla ”aktiivinen opiskelija” eli olla ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon. Poissaoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat eivät voi työskennellä lääkärin sijaisena. Opiskelijan oikeus toimia lääkärin sijaisena loppuu, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

Jotta voit määrätä e-reseptejä, tulee sinulla olla terveydenhuollon ammattikortti eli VRK-kortti. VRK-korttia hakiessa on oltava mukana joko passi tai poliisin myöntämä henkilökortti. Muista hakea kyseinen henkilöllisyystodistus, jos sellainen vielä uupuu ennen ensimmäistä lääkärin sijaisuutta ja muista ottaa se kesätyöpaikkakunnalle.

Huomioi että lääketieteen opiskelija saa määrätä lääkkeitä vain tehtävässään hoitamilleen potilaille, et siis voi kirjoitella reseptejä kavereille tai perheenjäsenille.

4. vuoden jälkeen

Neljän vuoden opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija voi toimia lääkärin sijaisena terveyskeskuksen vuodeosastolla tai erikoissairaanhoidossa sellaisella alalla, jonka opinnot on suorittanut. Opiskelijalle on nimettävä kirjallisesti ohjaajalääkäri.

Jos toimit päivystäjänä, sinulla tulee olla ohjaajana laillistettu lääkäri, jonka välittömässä valvonnassa toimit. Voit toimia ympärivuorokautisessa yhteispäivystyksessä, mutta saat hoitaa ainoastaan sellaisen alan potilaita, jonka opinnot olet suorittanut.

Kun olet suorittanut kaikki 4. vuoden opinnot hyväksytysti, yliopisto ilmoittaa tietosi Valviraan Terhikki-rekisteriä varten (terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri). Valvira lähettää postissa rekisteröintitodistuksen, samassa yhteydessä saat myös yksilöintitunnuksesi. Yksilöintitunnusta voi myös tiedustella Valvirasta puhelimitse kun omat tiedot näkyvät Terhikki-rekisterissä.

5. vuoden jälkeen

Viiden vuoden hyväksytysti suoritettujen opintojen jälkeen lääketieteen opiskelija voi toimia lääkärin sijaisena perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Päivystäjänä toimiessaan viiden vuoden opinnot suorittaneella opiskelijalla on oltava nimetty takapäivystäjä, joka on itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri. Päivystysyksikössä on kuitenkin oltava kaikkina vuorokauden aikoina paikalla laillistettu lääkäri johtamassa toimintaa.

Ulkomailla opiskelevat

Suomessa yliopistot ilmoittavat 4. ja 5 vuosikurssin suorittaneet lääketieteen opiskelijat suoraan Valviraan. Ulkomailla opiskelevien tulee tehdä ilmoitus Valviraan itse, kun 4. tai 5. vuosikurssin opinnot on suoritettu. Opiskelijarekisteröinti on maksullista.

Lisätietoja löydät Ulkosuomalainen medisiinari Suomessa -vinkkipankista!

Entä, tuntuuko vaikealta muistaa kaikki töihin menoon liittyvä?

Tutustu Lääkärin sijaisen muistilistaan!