SML ja Terveystalo etsivät vuoden 2018 kandi-innovaatiota!

Suomen Medisiinariliitto (SML) ja Terveystalo järjestävät vuosittain Vuoden kandi-innovaatio -yhteistyöprojektin, jossa haetaan uusia näkökulmia ajankohtaisiin lääketieteen aiheisiin. Uusia innovaatioita kartoittava projekti on nyt käynnistynyt ja hakemukset voi jättää 29.11.2017 mennessä.

Projektin tarkoituksena on innostaa lääketieteen opiskelijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämään professiotaan sekä mahdollistaa opiskelijoiden ideoiden hyödyntäminen yhteiskunnassa.

Innovaatioita toivotaan laajalta alueelta, esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista:

  • Massadatan hyödyntäminen / tiedolla johtaminen terveydenhuollossa
  • Ammattilaisen työn/koulutuksen muuttuminen digitalisaation myötä
  • Simulaatio ja robotiikka
  • Tekoäly
  • Personal medicine
  • Älypuhelin ja terveydenhuolto
  • Vapaavalintainen aihe

OSALLISTUMISOHJEET

Medisiinariliitto ja Terveystalo pyytävät lääketieteen opiskelijoilta kompakteja 1–2 sivun ehdotuksia innovaatiotöistään 29.11.2017 mennessä sähköpostiosoitteeseen: suomenmedisiinariliitto@gmail.com

Medisiinariliiton ja Terveystalon muodostama raati valitsee kolme parasta innovaatioehdotusta joulukuun aikana. Näiden tekijöitä kehotetaan työstämään 20−30 sivun mittainen kirjallinen ja/tai muussa muodossa oleva laaja innovaatioraportti ja palauttamaan se 31.3.2018 mennessä. Tekijöillä on mahdollisuus saada tukea ja opastusta Terveystalosta nimetyltä ohjaajalta. Parhaiden raporttiehdokkaiden kanssa laaditaan sopimus Terveystalon ja Medisiinariliiton välillä. Raati arvioi valmiit raportit huhtikuun aikana ja ehdottaa parasta raporttia palkittavaksi Medisiinariliiton kevätliittokokouksessa huhti-toukokuussa 2018.

Innovaatioehdotuksen ja lopullisen innovaatioraportin voi tehdä yksin tai korkeintaan kolmen hengen ryhmässä. Aiheiden rajaus on vapaa, mutta niiden käsittelyn laajuus, omaperäisyys ja laatu arvioidaan.

Voittaja tai voittajaryhmä palkitaan matkalla lentoineen ja majoituksineen vapaavalintaiseen lääketieteen alan huippukongressiin (arvo korkeintaan 5 000 euroa).

Lisätietoja:

Suomen Medisiinariliitto, Atte Paukkeri atte.paukkeri@student.oulu.fi puh 040 050 5702 Lassi Jaatinen jaatinen.lassi.h@student.uta.fi puh 040 772 7518

Terveystalo, ylilääkäri Jaakko Halonen, jaakko.halonen@terveystalo.com, puh. 044 722 2033