Huikeat 2890 medisiinaria vastasi opiskelijakyselyyn!

Hei Sinä joka vastasit Suomen Medisiinariliiton ja Lääkäriliiton tekemään opiskelijakyselyyn syyskuussa! Kiitokset vastauksestasi! Saimme huikean hienosti yhteensä 2890 vastausta, noin puolet enemmän mitä viime vuonna! Hyvä me! Ja erityiset onnittelut, mainetta ja kunniaa menee Oululle, josta saimme eniten vastauksia! Olemme nyt arponeet TherapiaFennica –linkit 10:lle Vuoden Työpaikkaa ehdottaneelle ja klinikalle.fi:lle vastauksensa antaneelle, voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti! Onnea! Vuoden työpaikka julkistetaan syysliittokokouksessa!

Tässä vielä kurkistus kyselyn alustaviin tuloksiin: opetusryhmien tyypilliset koot ja opiskelijoiden itsensä hyväksi arvioimat ryhmäkoot ovat ennallaan vuodesta 2014 eli ainakaan heikentymistä ei ole tapahtunut sisäänottomäärien kasvun myötä, mutta ei myöskään kehitystä kohti opiskelijoiden toivomia pienempiä ryhmäkokoja. Opiskelijat toivovat edelleen lisää toimenpiteiden harjoittelua, potilaan kohtaamista, tutkimista sekä ryhmäopetusta. Yliopistokohtaiset erot ovat myös samansuuntaisia kuin vuonna 2014: Tampereen yliopisto saa opiskelijoilta parhaimmat arviot kun taas Oulun yliopisto kriittisimmät.