Tukea kesäkandille uran alkutaipaleella – tule mukaan mentorointiryhmään!

Huippusuosittu kesämentorointi saa jatkoa! Kiinnostaako mentorin tuki ensimmäisiin lääkärintöihin kesällä suunnatessa? Vai olisiko sinusta kenties tukemaan nuorempaa kollegaa mentoroimalla? Duodecim tarjoaa yhdessä Suomen Medisiinariliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa tukea lääkärinuran alkuun.

Aktoreiksi eli mentoroitaviksi voivat ilmoittautua 4. ja 5. vuosikurssin opiskelijat. Viidennen vuoden kandi voi toimia sekä mentorina että aktorina.

Kesämentoriksi voi ilmoittautua 5. vuosikurssin kandidaatti tai kuka tahansa lääkäri, joka haluaa tukea, kannustaa ja rohkaista nuorempaa kollegaa. Mentoroinnilla ei tarkoiteta lääketieteellisten kysymysten ratkomista, eikä mentorilta edellytetä aikaisempaa ohjaamiskokemusta.

Mentorointi toteutetaan ryhmissä, jotka tapaavat säännöllisesti etäyhteyksin kesän 2021 ajan. Ensimmäiset ryhmät aloittavat toimintansa toukokuussa.

– Riittävä tosiasiallinen tuki nuoren lääkärin uran alkutaipaleella on välttämätöntä lääkäriksi kasvamisen pitkällä tiellä. Viime kesänä ensimmäistä kertaa järjestetty mentorointiprojekti keräsi kiitosta kandien keskuudesta, ja itsekin siihen osallistuneena koin, että se tarjosi hyödyllisen reflektointialustan lääkärin työn keskeisiin kysymyksiin, kertoo Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja, LK, Simo Nuuttila.

Tänä vuonna mentorointi vakiinnutetaan osaksi Duodecimin toimintaa. Medisiinariliitto ja Nuorten Lääkärien Yhdistys ovat mukana tukemassa projektin koordinointia ja viestintää.

Miksi mukaan?

  • Mentorointi on parhaimmillaan kiinteä osa lääkäriksi kasvamista.
  • Mentorointi tarjoaa vertaistukea, parantaa työssä jaksamista ja tarjoaa väylän purkaa tuntoja.
  • Mentorointiryhmässä on mahdollisuus verkostoitua kollegoiden kanssa ympäri Suomea.

Ilmoittaudu mentoriksi 26.4. mennessä »
Ilmoittaudu aktoriksi 29.4. mennessä »
 
Lue lisää mentorointiprojektista sekä tutustu maksuttomiin Lääkärit mentoroivat -webinaareihin.

Kuva: Duodecim / Emmi Kähkönen