Ajantasaista tietoa lääketieteen opiskelijan oikeudesta todeta kuolema ja laatia kuolintodistus työssään

Medisiinariliittoon on tullut kyselyitä liittyen lääketieteen opiskelijoiden oikeuteen todeta kuolema ja laatia kuolintodistus työssään. Liiton tietojen mukaan eri toimipisteissä on vaihtelevia käytänteitä sen suhteen, miten edellä mainituissa tilanteissa toimitaan. Medisiinariliitto on pyytänyt Lääkäriliiton lakimiehiltä tulkintaa lainsäädännöstä, ja tämä tulkinta on esitetty alla.

  • Neljän vuoden opintojen jälkeen lääketieteen opiskelija ei saa todeta kuolemaa. Kuoleman toteaminen on mahdollista, kun viiden vuoden opinnot on suoritettu.
  • Lainsäädäntö kuolintodistusten laatimisesta on suppea, eikä siitä voi suoraan tehdä tulkintaa, saako jo neljän vuoden lääketieteen opintojen jälkeen laatia kuolintodistusta. Viranomaistaho ei ole myöskään ilmaissut kantaansa asiaan. Johtuen kuolintodistusten laatimisen suppeasta muotoilusta, Valviralta tullaan pyytämään selkeä kannanotto asiaan seuraavassa Lääkäriliiton ja Valviran yhteistyötapaamisessa. Kunnes selkeä kannanotto saadaan, Lääkäriliiton lakimies suosittaa, että neljän vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi toimia kuolintodistusten laatimisen osalta toimipisteidensä ohjeiden mukaisesti jatkossakin. Mikäli toimipisteen ohjeistuksiin on kuulunut kuolintodistusten laatiminen, opiskelija voi laatia niitä jatkossakin.

Lisätietoja Medisiinariliitossa:
Simo Nuuttila
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@medisiinariliitto.fi