Kevään Kandiseuratapaamisessa aiheina ansiomerkkisäännöstön päivittäminen sekä konkreettiset keinot aloituspaikkalisäyksiin vaikuttamiseen

Medisiinariliitto järjesti 26.2.2022 tämän kevään Kandiseuratapaamisen. Tapahtuma oli tänä vuonna järjestetty etäyhteyksin. Kandiseuratapaaminen on kandidaattiseurojen toimijoille tilaisuus tavata toisiaan sekä Medisiinariliiton hallitusta. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti kahta teemaa Workshoppien merkeissä; SML:n ansiomitaliohjesäännön päivittämistä sekä aloituspaikkamääristä käytävään edunvalvonnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen käytettävissä olevia konkreettisia keinoja. Lisäksi Medisiinariliiton hallitus esitteli lyhyesti tälle vuodelle suunnitteilla olevat projektit, ja kandiseurat jakoivat kuulumisiaan.

Ansiomerkkisäännöstön päivittäminen

Workshoppien keskusteluista nousi toive linjakkuudesta sekä jatkuvuudesta ansiomerkkien myöntöprosessissa. Keskusteluissa pohdittiin myös laajasti kenelle ja milloin SML:n ansiomerkki voidaan myöntää. Lisäksi mitalin myöntämisen ajankohtaan kaivattiin tarkennusta siitä, ovatko ansiomerkit tarkoitettu jaettavaksi “kesken uran” vai “uran jälkeen”.

Niin sanotun kultaisen keskitien löytäminen myöntämisprosessin suhteen olisi ideaalista; riittävän tarkka kriteeristö ehdottamista ja yhteisymmärrystä helpottamaan, mutta toisaalta tapauskohtaiselle keskustelulle on syytä jättää varaa. 

Konkretiaa kamppailuun aloituspaikoista

Resurssien pula ja ylisuuret ryhmäkoot näkyvät laajalti eri kaupungeissa ja eri vuosikursseilla. Tiedekuntien ja opiskelijoiden mielipide on asiasta pääosin yhtenäinen; aloituspaikkoja ei tulisi lisätä ilman vastaavia resurssilisäyksiä.

Keskusteluissa nousi ehdotuksia yhteistyöstä monien eri vaikutustyötä tekevien tahojen kanssa. Vaikuttamistyötä tulisi tehdä useilla tasoilla valtakunnallisesti ja paikallisesti. Kansallinen, eri jäsenseurojen välinen tiedonvaihto ja hyödyntäminen nähdään tärkeänä valttina asian edistämisessä. Etenkin tiedonvaihtoa paikallisen aloituspaikkoihin liittyvän päätöksenteon osalta pidettiin ensiarvoisen tärkeänä toiminnan valtakunnalliseksi koordinoimiseksi. Tilanteen valaisemista valtakunnallisessa mediassa myös suuremmalle yleisölle ymmärrettävästi pidettiin tavoittelemisen arvoisena.

Lopuksi

Varmasti kummankaan aiheen osalta tapahtuma ei täydellisen autuaaksi jättänyt, mutta keskustelujen myötä saatiin hyvät pohjat, joista voimme yhdessä lähteä rakentamaan. Haluammekin siis vielä kertaalleen kiittää kaikkia tapahtumaan osallistujia antoisasta päivästä! Jatketaan siis keskusteluja SML:n ja jäsenseurojen kesken muissa foorumeissa ja pyritään ennen kaikkea vaikuttavaan edunvalvontaan, sillä maailma ei selvästikään ole vielä valmis!