Sinustako osa Medisiinariliiton hallitusta?

Suomen Medisiinariliito etsii uutta puheenjohtajaa, pääsihteeriä, tiedotussihteeriä ja hallituksen jäseniä vuodelle 2023. Valinnat tekee Medisiinariliiton ylin päättävä elin liittokokous Oulussa 29.-30.10.2022

Puheenjohtaja
Medisiinariliiton puheenjohtaja edustaa liittoa – ja samalla suomalaisia lääketieteen opiskelijoita. Sidosryhmätyöskentelyä tapahtuu mm. NLY:ssä ja Lääkäriliitossa, mutta myös esimerkiksi mediassa. Puheenjohtaja johtaa ja koordinoi Medisiinariliiton hallituksen toimintaa. Puheenjohtajalla on erityisen painava vastuu liiton toiminnasta, mutta tehtävä on myös ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa kollegion sisällä. Puheenjohtaja on yksi hallituksen äänivaltaisista jäsenistä. Tehtävästä maksetaan palkkio.
Puheenjohtaja 2022: Arttu Lahtiharju (puheenjohtaja@medisiinariliitto.fi)
 
Pääsihteeri
Pääsihteeri on yksi toiminnan avainhenkilöistä: hän yhdessä puheenjohtajan kanssa luo puitteet Medisiinariliiton hallituksen aktiiviselle toiminnalle. Toimenkuvaan kuuluvat mm. kokousjärjestelyt noin 10 kertaa vuodessa, Tuohilampi-seminaari syksyisin sekä kevät- ja syysliittokokousjärjestelyt. Pääsihteeri toimii myös hallituksen sihteerinä. Pääsihteeri on erinomaisella näköalapaikalla kaikkeen Medisiinariliiton toimintaan. Tehtävässä pääsee erinomaisesti näkemään, mitä lääketieteen koulutuksen alalla tapahtuu. Tehtävästä maksetaan palkkio.
Pääsihteeri 2022: Perttu Laamanen (paasihteeri@medisiinariliitto.fi)
 
Tiedotussihteeri
Tiedotussihteeri vastaa SML:n tiedotuksesta kandiseuroille ja mm. sosiaalisen median ja nettisivujen päivittämisestä. Aikaisempaa kokemusta tiedotustehtävistä ei tarvita, sillä työskentely tapahtuu hyvän perehdytyksen turvin. Tiedotussihteerin virka antaa mahdollisuuksia monipuoliseen mediatekemiseen, omien taitojen sekä Medisiinariliiton viestinnän kehittämiseen sekä hyvän tilaisuuden edistää kansallisella tasolla lääketieteen opetusta ja opiskelijoiden oikeuksia! Tehtävästä maksetaan palkkio.
Tiedotussihteeri 2022: Susanna Muukka (tiedotussihteeri@medisiinariliitto.fi)
 
Hallituksen jäsenet
Hallituksen kokoonpanoa ja vaaleja säätelevät yhdistyksen säännöt ja liittokokouksien työjärjestyksen ohjesääntö. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu 7–13 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-8 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitukseen tulee valita vähintään yksi varsinainen jäsen kustakin Suomessa opiskelevien jäsenyhdistyksestä, ja yksi varsinainen jäsen ulkomailla opiskelevien piiristä, mikäli nämä vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on asetettu. Lisäksi hallitukseen pyritään valitsemaan yksi varsinainen jäsen kustakin liittokokouksen vahvistamasta pysyvästä valiokunnasta, eli FiMSIC:stä ja YAVA:sta. Pysyviä valiokuntia edustaville ja ulkomailla opiskelevia edustaville hallituksen jäsenille tulee valita henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Hallitus kokoustaa kerran kuukaudessa pääsääntöisesti etänä Zoomissa ja muutamia kertoja läsnä kansallisten tapahtumien yhteydessä tai erikseen Lääkäritalolla Helsingissä. Hallituskausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.
Lisätietoa SML:n toiminnasta löydät osoitteesta www.medisiinariliitto.fi. Nykyisen hallituksen kokoonpanon voit nähdä osoitteesta https://medisiinariliitto.fi/hallitus-2022/ 
 
Hallituksen jäsenet valitaan kandiseuroissa, seuraa siis tarkasti oman kandiseurasi hakukuulutuksia. Ota rohkeasti yhteyttä oman ainejärjestösi hallitukseen tai Medisiinariliiton paikallisedustajaan, mikäli olet kiinnostunut hallituksen jäsenyydestä!
 
Puheenjohtajan, pääsihteerin tai tiedotussihteerin tehtävää hakiessasi lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 15.10. mennessä, jotta hakemus saadaan varmasti samaan aikaan kaikkien kokousosallistujien nähtäville. Ehdolle voi asettua missä vaiheessa vain, mutta hakemuksen esillepanosta emme voi antaa takuita, jos ilmoittaudut myöhemmin. 
Hakemukset toimitetaan: https://forms.gle/QWjBZL21nBfWw4DT6 Lomakkeen täyttäminen vaatii kirjautumista Google -tunnuksella. Mikäli lomakkeen täytössä tulee ongelmia, olkaa yhteydessä SML:n puheenjohtajaan Arttu Lahtiharjuun (puheenjohtaja@medisiinariliitto.fi)