Uunituore Kandin työopas on tiivistetty kooste lääketieteen kandidaatteja koskevista asioista kunnallisesta lääkärien virkaehtosopimuksesta (LS) ja kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES).  SML:n toimittamaa opasta pääset lukemaan tästä.