Medisiinariliitto huolehtii opiskelijan edunvalvonnasta erityisesti koulutuksen kehittämisen, koulutuksen järjestämisen ja laadunvalvonnan osalta.

Vaikuttaminen

Suomen Medisiinariliitto on valtakunnallinen lääketieteen opiskelijoiden edunvalvontaorganisaatio, joka osallistuu aktiivisesti ja halutaan mukaan lääketieteen opiskelijoiden koulutusta, työskentelyä sekä tutkinnon jälkeistä erikoistumiskoulutusta koskevan päätöksenteon valmisteluun, projekteihin ja edellä mainituista käytäviin keskusteluihin. Suomen Medisiinariliitto ottaa kantaa näihin asioihin itsenäisesti ja myös yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa.

Asiantuntijuus

Suomen Medisiinariliitto on arvostettu ja luotettu toimija valtakunnallisella vaikuttamisen kentällä. Valtakunnalliset organisaatiot ovat siihen yhteydessä lääketieteen koulutuspolitiikkaa, opiskelijoiden hyvinvointia, terveyspolitiikkaa sekä kehitysyhteistyötä koskevissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Suomen Medisiinariliitto osallistuu keskusteluun itsenäisesti ja ottaa puheenvuoroja edellisiin liittyen myös proaktiivisesti.

Opetuksen laatu

Lääkärikoulutuksen sisäänottomäärien noustua koulutuksen laadukkaana pysymiseen on kiinnitettävä huomiota. Opettajaresurssien pieneneminen suhteessa opiskelijoiden määrään aiheuttaa haasteita opetukseen. Medisiinariliitto seuraa tiedekuntien toimia opetuksen järjestämiseksi ja vaikuttaa niihin tarvittaessa. Mahdollisuuksien mukaan hyviä käytänteitä jaetaan myös Medisiinariliiton toimesta. Yhdessä Lääkäriliiton kanssa toteutettavan vuosittaisen opetuksen laadunseurantakyselyn avulla pysytään tietoisina opetuksen tasosta ja nähdään mahdollisia merkkejä laadun heikkenemisestä. Näin voidaan ajoissa puuttua ongelmiin ja pystytään turvaamaan lääkäriopiskelijan ammattilaistuminen jatkossakin. Opetuksen laatu on Medisiinariliiton tärkeimpiä edunvalvonta-asioita. 

Medisiinariliiton näkemyksen mukaan lääketieteen opiskelijoiden sisäänottomäärät tulee laskea suunnitelmallisesti takaisin 600:een opiskelijaan vuodessa, joka oli käytössä ennen koulutusmäärien nostoja tai tilanteen mukaan jopa alemmalle tasolle.

Johtamiskoulutus

Lääkäri joutuu työelämässään jo ensimmäisistä päivistä lähtien toimimaan päivittäin erilaisissa johtamistilanteissa. Akuuteissa tilanteissa kuten traumapotilaan hoidossa on lääkäri vastuussa potilaan hoidosta ja toimii siten koko hoitotiimin johtajana. Johtamistilanteita tulee vastaan lähes päivittäin myös paljon arkisemmissa tilanteissa kuten osastokierrolla, hoitokokouksissa tai hoito-ohjeiden antamisessa.

Nykyinen lääkärin perustutkinto vastaa tähän erittäin huonosti, ja siksi Medisiinariliitto on ottanut tavoitteeksi, että johtamiskoulutusta tulisi saada osaksi jokaisen lääkärinopintoja jo perustutkinto-vaiheessa. Tätä vaikutustyötä tehdään paikallisesti Medisiinariliiton hallituksen jäsenten ja kandidaattiseurojen ja -kiltojen hallinnon opiskelijaedustajien sekä Nuori Lääkäri Yhdistyksen kanssa.

Poissaolokysymykset, tiede-edunvalvonta, opiskelijoiden hyvinvoinnin seuranta sekä ajankohtaiset asiat ovat aina Medisiinariliitolle tärkeitä!