Opetuksen laatu

Lääkärikoulutuksen sisäänottomäärien noustua koulutuksen laadukkaana pysymiseen on kiinnitettävä huomiota. Opettajaresurssien pieneneminen suhteessa opiskelijoiden määrään aiheuttaa haasteita opetukseen. Medisiinariliitto seuraa tiedekuntien toimia opetuksen järjestämiseksi ja vaikuttaa niihin tarvittaessa. Mahdollisuuksien mukaan hyviä käytänteitä jaetaan myös Medisiinariliiton toimesta. Yhdessä Lääkäriliiton kanssa toteutettavan vuosittaisen opetuksen laadunseurantakyselyn avulla pysytään tietoisina opetuksen tasosta ja nähdään mahdollisia merkkejä laadun heikkenemisestä. Näin voidaan ajoissa puuttua ongelmiin ja pystytään turvaamaan lääkäriopiskelijan ammattilaistuminen jatkossakin. Opetuksen laatu on SML:n koulutus- ja tiedesektorin tärkeimpiä edunvalvonta-asioita.

Tiede-edunvalvonta

Vaikka tieteentekeminen on oleellinen osa lääkärin ammattia, on siihen liittyvä edunvalvonta ollut aiemmin suhteellisen vähällä huomiolla Medisiinariliiton toiminnassa. Tutkimus koskee jokaista lääkäriopiskelijaa syventävien opintojen tekemisen kautta, ja moni opiskelija aloittaa väitöskirjan tekemisen jo peruskoulutuksen aikana. Syventävien opintojen symposiumin järjestäminen Duodecimin kanssa jatkuu edellisten vuosien tapaan, ja symposiumin tuotteena syntynyt syväriportaali, Syväriportti, julkaistaan syksyllä 2015. Syväriportin on tarkoitus toimia syventävien opitojen tekijöiden ja tutkimusryhmien kohtauspaikkana, ideasampona sekä tietolähteenä niin syventävien opintojen tekijälle kuin niitä ohjaaville. Tutkimusedunvalvontaan liittyvää pohjatyötä tehtiin vuoden 2014 aikana toteutetun tutkijakyselyn avulla. Kysely toistetaan säännöllisin väliajoin aina tarvittaessa.

Syvärisymposium

Syventävät opinnot -symposium on nimensä mukaan syväreitä käsittelevä tapahtuma. Ensimmäinen syventävien opintojen symposium järjestettiin lokakuussa 2011. Syvärisymposiumin tarkoituksena on kerätä yliopistojen opinnoista vastaavia henkilöitä, opetusdekaanit, hallinnon opiskelijaedustajia sekä Duodecim yhden pöydän ääreen miettimään ratkaisuja syventävien opintojen kehittämisen haasteisiin.

Eri tiedekuntien hyvin erilaiset rakenteet ja vapausasteet luovat merkittävää eroa ja epätasa-arvoa eri kaupunkien opiskelijoiden välille. Lisäksi vaatimustaso syväreitä suorittaessa saattaa vaihdella merkittävästi myös yhden tiedekunnan sisällä. Eri osapuolten vähäinen sitoutuminen projektiin saattaa myös hidastaa tai haitata merkittävästi syväriprojektin etenemistä. Jos opiskelijaa ei kiinnosta ja syvärit.doc valuu Ö-mappiin tai jos ohjaajaa ei saa ikinä kiinni ei projektin valmistumiselle ole enää edellytyksiä.

Symposium on yhden päivän kestävä tapahtuma, joka koostuu eri tahojen pitämistä lyhyistä esityksistä, työryhmätyöskentelystä sekä ryhmätöiden esityksistä ja niistä keskustelusta.

Poissaolokysymykset

Vuonna 2009 Suomen Medisiinariliitto teki kyselyn poissaolojen korvauskäytännöistä pakollisessa perusopetuksessa. Kysely lähetettiin kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien perusopetuksesta vastaaville opetushenkilöille. Kyselyssä selvitettiin, onko tiedekunnissa olemassa yhteistä ohjeistusta poissaolojen korvaamisesta ja onko poissaolojen suhteen ilmennyt ongelmia. Vastausten perusteella todettiin, että poissaolokorvauskäytäntöjen yhtenäistämiselle olisi kysyntää niin henkilökunnan kun opiskelijoiden keskuudessa. Samalla todettiin, että opiskelijat kokivat poissaolojen korvaamiskäytännöt ongelmallisempina kun opetushenkilökunta. Eri tiedekuntien poissaolokäytännöistä ja -korvauskäytännöistä tehtiin vuonna 2011 erillinen kysely myös Helsingin, Tampereen, Turun, Kuopion, Oulun ja Tarton lääketieteen opiskelijoille.

Näiden vastausten ja hallopeditapaamisten keskustelujen perusteella SML tuotti tiedekunnille suuunnatun suosituksen ja alustuskirjeen poissaolokorvauskäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Suositukset lähetettiin tiedekuntiin syksyllä 2011 ja uudelleen syksyllä 2012 niiden toteutumisen varmistamiseksi. SML:n suositukset poissaolokorvauskäytännöiksi voit lukea täältä.