Valvira tiukentaa tulkintaansa poissaoloista!

Valvira ilmoitti alkuvuodesta yliopistoille tiukentuneesta tulkinnastaan lääketieteen opiskelijoiden poissaolojen suhteen. Yliopistolta poissaolevat lääketieteen opiskelijat luetaan tästedes opintonsa väliaikaisesti keskeyttäneiksi ja yliopistojen tulee ilmoittaa poissaolevat Valviralle puolen vuoden välein. Väliaikaisesti keskeyttänyt opiskelija menettää työskentelyoikeutensa lääkärin sijaisena.

Medisiinariliitto näki heti Valviran tiukentuneessa tulkinnassa ongelmia. Monet lääketieteen opiskelijat ovat poissaolevina yliopistosta esimerkiksi vaihdon, vanhemmuusloman, asevelvollisuuden suorittamisen tai sairasloman takia. Kyseisissä tapauksissa kandidaatti on harvemmin keskeyttänyt opiskelujaan pidemmäksi aikaa ja työskentely lääkärin sijaisena voi olla ainoa mahdollinen tapa ylläpitää ammatillista ja kliinistä osaamista. Medisiinariliitto pitääkin kyseenalaisena Valviran tapaa tulkita poissaolevia opiskelijoita väliaikaisesti keskeyttäneinä ja samalla pitää heidän tilannettaan samanlaisena kuin kokonaan opintonsa keskeyttäneen opiskelijan.

Medisiinariliitto oli kevään aikana aktiivisesti yhteydessä Valviraan asian suhteen. Ilmenikin, että kyseisiä näkökantoja ei tiukentunutta tulkintaa tehdessä osattu huomioida. Yhteydenpidon jälkeen Valvira suostui muuttamaan tulkintaansa niin, että vaihdossa olevat poissaolevat opiskelijat saavat pitää työoikeutensa. Muissa edellä mainituissa tapauksissa työoikeuden kuitenkin yhä menettää. Valviran tarkistettu kanta on pieni askel parempaan suuntaan, mutta Medisiinariliitto näkee tulkinnan yhä ongelmallisena ja jatkaa keskusteluja Valviran kanssa

Terveydenhuollon ammattihenkilölain muutos

Valvira on muodostanut tulkintansa terveydenhuollon ammattihenkilölaista, joka on nyt syksyllä muutettavana STM:ssä. Medisiinariliitto ottikin kantaa lain kohtaan, jossa puhutaan yliopistojen ilmoitusvelvollisuudesta kandidaattien oikeuksien suhteen. Medisiinariliitosta ei ole perusteltua ilmoittaa alle vuoden mittaista poissaoloa erikseen Valviralle. Olimme myös yhteydessä asiasta Lääkäriliittoon, ja he vaativat omassa lausunnossaan selkeämpää eroa poissaolon ja keskeyttämisen välille.

Medisiinariliitto seuraa ja vaikuttaa lain muutoksen ja Valviran tulkinnan tilanteeseen ja tiedottaa muutoksista tarvittaessa.

Valviran uusi tulkinta ammattihenkilölaista

SML:n lausunto lausunto ammattihenkilölain ja ammattihenkilöasetuksen muuttamisesta

Lisätietoja:

Pj. Joel Holmén

jmholm (at) utu.fi

040 – 519 4462