Erikoistumiskoulutuksen haku uudistuu!

Erikoislääkärikoulutus on ollut aiemmin tutkintomuotoinen koulutus, josta vastaavana ministeriönä on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Pääasiallisen koulutuksen ovat hoitaneet yliopistot, mutta rahaa sen toteuttamiseen ovat saaneet myös koulutukseen osallistuvat sairaalat.

Vuodenvaihteessa erikoistumiskoulutus siirtyy Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen ja sen tutkintomuotoisuus päättyy. Tutkintomuotoisuudesta pyritään pois, koska tutkintojen sisältöjen muutoksesta täytyy päättää valtioneuvoston päätöksellä, mikä tekee erikoistumiskoulutuksesta vaikeasti muutettavan. Tutkintomuotoisuuden poistumisella toivotaan olevan muutosprosesseja nopeuttava vaikutus, kun muutos voidaan tehdä ministeriön toimesta. Myös Yleislääketieteen erityiskoulutus YEK siirtyy STM:n alaisuuteen.

Jotta erikoistumiskoulutuksen sisältö ei olisi pelkästään ministeriön päätettävissä, päätettiin myös perustaa valtakunnallinen neuvottelukunta, jonka kautta muutosten on mentävä. Neuvottelukunnan kokoonpanosta ei ole vielä päätöstä ja se on tarkoitus perustaa syksyllä. Suomen Medisiinariliitto toivookin pääsevänsä osaksi neuvottelukuntaa, sillä erikoistumiskoulutuksen uudistuksilla on suorat vaikutukset peruskoulutuksen antaman opetuksen vaatimuksiin.

Haku-uudistus

Neuvottelukunnan tehtäväksi tulee myös uudistaa erikoistumisvalinta. Nykyisellään erikoistumiseen hakeutumista ei ole erityisesti ohjattu ja lääketieteen lisensiaatti on voinut yksinkertaisesti ilmoittautua erikoistumaan. Ilmoittautuessa on päässyt erikoistumisjonoon, jonka etenemiskriteerejä ei ole määritelty missään. Hakuprosessi ei siis ole ollut yhtenäinen eikä läpinäkyvä. Se ei ole myöskään ohjannut erikoistumisvalintaa mitenkään. STM:n alaisuuteen siirtyessä erikoistumisen ohjaamiseen halutaan luoda keinoja, sillä monille erikoisaloille on syntymässä lääkärivajetta, kun taas toisille aloille erikoistujista on ylitarjontaa. Erikoistumista pyritään ohjaamaan sekä kiintiöin että valintakriteereitä uudistamalla. Neuvottelukunnan tehtäväksi tuleekin miettiä erikoislääkärikoulutuksen valintakriteereitä. Niistä ei ole vielä päätöstä, mutta muunmuassa Nuorten Lääkärien Yhdistys on antanut oman ehdotuksensa kriteereistä. Suomen Medisiinariliitto pitää tärkeänä, että valintakriteerit eivät asettaisi vastavalmistuneita opiskelijoita vaikeampaan asemaan erikoistumiseen pääsyn suhteen kuin jo laillistettuina lääkäreinä toimineet ja että kaikilla olisi yhä hyvät mahdollisuudet päästä haluamalleen erikoisalalle. Erikoisalakohtaista ohjausta toivotaan myös lisättävän peruskoulutuksen loppuun, jotta kandeille muodostuisi hyvä näkemys eri vaihtoehdoista valmistumisen jälkeen.

Erikoistumiskoulutuksen haku-uudistuksen tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa, mutta neuvottelukunnan on tarkoitus aloittaa toimintansa tämän vuoden puolella. SML pyrkii ilmoittamaan tulevien muutosten tarkemmista aikatauluista, kun aiheesta enemmän selviää.

Suomen Medisiinariliiton lausunto erikoislääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän
raportista

Lisätietoja:

Joel Holmén

jmholm (at) utu.fi

040 – 519 4462