Ulkomailla opiskelevien lääketieteen kandidaatti -nimikkeen käyttäminen

Ulkomailla opiskelevilla kliinisen vaiheen opiskelijoilla nousi loppuvuodesta kysymys, onko heillä oikeutta käyttää nimikettä ”lääketieteen kandidaatti” Suomessa työskennellessään. Asiaa oli jo aikaisemmin tiedusteltu Lääkäriliiton lakimiehiltä, ja tällöin vastaus oli yksiselitteinen ei. Perusteluna käytettiin sitä, että samoin kuin ”lääketieteen lisensiaatti”, oli kyseinen nimike varattu vain Suomessa opiskeleville. Nykyään kandidaatin tutkinto on kuitenkin Suomessakin poistunut ja kyseessä on nimen omaan nimike.

Kesätöissä ja amanuenssuureissa ulkomailla lääketiedettä opiskelevia kuitenkin usein esitellään niin ikään kandeina. Kysymys koskikin, tuleeko opiskelijoiden esitellä itsensä lääketieteen opiskelijoina kandin sijaan sekä kuinka kurssistatus merkitään potilasasiakirjoihin.

TaSLO:n kautta asiasta laitettiin kysymys Lääkäriliitolle, josta sekä Heidi Emmes (opiskelijavastaava) että Hannu Hallila (toiminnanjohtaja) ottivat asiaan kantaa. Molemmat olivat yksimielisiä siitä, että ulkomaillakin opiskelevat suomalaiset voivat Suomessa töissä ollessaan käyttää LK-nimikettä, sillä se selkiyttää lääkärin sijaisena toimivien lääketieteen opiskelijoiden statusta sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Samoin potilaiden keskuudessa on vakiintunut käsitys lääketieteen kandidaatista nimikkeenä. Loppututkinnoista puhuttaessa nimikkeet ovat kuitenkin suojattuja, joten “lääketieteen lisensiaatti” –nimikettä eivät ulkomailta valmistuneet saa käyttää, tämän sijaan ulkomailta valmistuneet ovat “laillistettuja lääkäreitä”.