Sektoreiden kuulumisia 4/2015

Työelämäsektorin liittokokoustyöryhmässä keskusteltiin prekliinisen vaiheen opiskelijoiden työmahdollisuuksista ja niistä karttuvien kokemusten tuomista hyödyistä tulevia opintoja ja lääkärinuraa ajatellen. Kliiniseen työhön loogisesti nivoutuvien hoitoalan tehtävien lisäksi pohdittiin myös muun muassa tutkijan, valmennuskurssiopettajan ja sanelunpurkajan toimenkuvia. Työryhmäkeskustelun pohjata rakennetaan prekliinikoille suunnattu infopaketti, jotta kesäisinkin riittäisi mielekästä tekemistä!

Hyvinvointi- ja kansainvälisyyssektori: Opiskelijoiden, myös erikseen lääketieteen opiskelijoiden, hyvinvoinnista on monilla tahoilla (YTHS, Lääkäriliitto, kandiseurat ym.) jo olemassa olevaa laaja-alaista tietoa, jota voidaan käyttää myös Medisiinariliiton ja sen jäsenjärjestöjen vaikuttamistyössä. Medisiinariliiton syysliittokokous velvoitti sektorin kartoittamaan olemassa olevan datan ja tiedon lääketieteen opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista kevätliittokokoukseen mennessä. Hyvinvoinnin on aika näkyä selkeämmin SML:n vaikuttamistyössä niin ulkoisten sidosryhmien kuin jäsenjärjestöjenkin suuntaan ja tämän liittokokouksen velvoittavan päätöksen perusteella voimmekin odottaa paljon ensi vuodelta. Lisäksi liittokokous halusi joko erillisen tai muun kyselyn yhteydessä toteutettavan kyselyn tähän teemaan liittyen sektorin toteutettavaksi, todennäköisesti kysely tehdään selvitystyön tulosten ohjaamana.

Koulutuspolitiikka- ja tiedesektorin syksy on kulunut tehdessä kevätliittokokouksessa aloitettua kirjettä kliiniselle opettajalla, sekä valmistellessa kannanottoa tiedekuntien palautejärjestelmistä. Sektori on myös kääntänyt katseensa tulevaisuuteen ideoiden tulevan vuoden projekteja ja tarkastelukohteita. Ensi vuoden toiminnasta ja sen suuntalinjoista päätettiin syysliitokokouksessa ja luvassa on mm. tiede-edunvalvonnan kehittämistä sekä tenttikäytäntöjen aiempaa tarkempaa tarkastelua.

Viestintä- ja markkinointisektori on viimeistellyt vuoden projektinsa sekä suunnitellut ensi vuoden toimintaa. Senioritukikyselyn tulokset ovat julkaisuvalmiit, samoin sisäänottomääriä koskeva kysely lähetystä vaille valmis. Viestintäkoulutus on tarkoitus järjestää alkuvuodesta sektoritapaamisen yhteydessä. Uusi tiedotussihteeri valittiin liittokokouksessa, samoin uuden julkaisun ideointi sai hyvää puhtia.