SML ja Terveystalo etsivät jälleen kandi-innovaatiota!

Tiedote 31.8. 2016

Suomen Medisiinariliitto ja Terveystalo etsivät vuoden 2017 kandi-innovaatiota

Suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto Suomen Medisiinariliitto (SML) ja Terveystalo järjestävät vuosittain Vuoden kandi-innovaatio -yhteistyöprojektin, jossa haetaan uusia näkökulmia ajankohtaisiin lääketieteen aiheisiin. Uusia innovaatioita kartoittava projekti käynnistyy 31.8. ja hakemukset voi jättää 1.11.2016 mennessä.

Projektin tarkoituksena on innostaa lääketieteen opiskelijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämään professiotaan sekä mahdollistaa opiskelijoiden ideoiden hyödyntäminen yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Projektissa haetaan uusia näkökulmia johonkin seuraavista aiheista:

  • Kuinka nuoria lääkäreitä saataisiin tulevaisuudessa kiinnostumaan perinteisesti ei-suosituista erikoisaloista?
  • Kuinka saada tarkoituksenmukaiset mielenterveyspalvelut helpommin saataviksi ja parantaa näin hoitoon pääsyä ja vähentää työkyvyttömyyttä?
  • Valtakunnallinen kohdennettu kansalaisen terveystarkastus, voisiko sille olla tarvetta ja minkälainen sen tulisi olla?
  • Millä keinoin terveydenhuolto kykenisi tarjoamaan palveluita tasa-arvoisesti monikulttuurisessa ympäristössä?
  • Miten arjessa ja terveydenhuollossa kertyvän tiedon voi ottaa terveyden johtamisen apuvälineeksi?
  • Millä tavoin personalized medicine voitaisiin ottaa käyttöön terveydenhuollossa ja kuinka sen tuomia riskejä voitaisiin hallita?
  • Digitaalisaatio terveydenhuollon tehostajana ja käytäntöjen muokkaajana

Osallistumisohjeet:

Medisiinariliitto ja Terveystalo pyytävät lääketieteen opiskelijoilta 1-2 sivun tutkielmaehdotuksia 1.11.2016 mennessä sähköpostiosoitteeseen: suomenmedisiinariliitto@gmail.com

Ehdotelman voi tehdä yksin tai korkeintaan kolmen hengen ryhmässä. Aiheiden rajaus on vapaa, mutta niiden käsittelyn laajuus, omaperäisyys ja laatu arvioidaan.

Medisiinariliiton ja Terveystalon muodostama raati valitsee kolme parasta tutkielmaehdotusta joulukuun aikana. Näiden tekijöitä kehotetaan työstämään 20−30 sivun mittainen laaja tutkielma ja palauttamaan se 31.3.2017 mennessä. Tekijöillä on mahdollisuus saada tukea ja opastusta Terveystalosta nimetyltä ohjaajalta. Parhaiden tutkielmaehdokkaiden kanssa laaditaan sopimus Terveystalon ja Medisiinariliiton välillä. Raati arvio valmiit tutkielmat huhtikuun aikana ja ehdottaa parasta tutkielma palkittavaksi Medisiinariliiton kevätliittokokouksessa huhti-toukokuussa 2017.

Voittaja tai voittajaryhmä palkitaan matkalla lentoineen ja majoituksineen vapaavalintaiseen lääketieteen alan huippukongressiin (arvo korkeintaan 5 000 euroa).

Lisätietoja:
Suomen Medisiinariliitto, Henni Hiltunen, hetuhi@utu.fi puh. 040 545 5418
Terveystalo, ylilääkäri Jaakko Halonen, jaakko.halonen@terveystalo.com, puh. 044 722 2033

Tiedote pdf-muodossa