Opetuspotilas, olet meille arvokas!

Viime viikkoina on keskusteltu oikeusasiamiehen 2.11.2016 antamasta kannanotosta, jonka mukaan opetustilanteesta ja sen vapaaehtoisuudesta pitää informoida potilasta etukäteen sekä varmistaa suostumus kirjallisesti. Tällä hetkellä suostumus kysytään suullisesti, ja potilasta informoidaan yleensä kutsukirjeen yhteydessä kyseessä olevan opetussairaala. Opetusvastaanotolle tulevilla potilailla opiskelijoiden läsnäolo tuodaan vielä tarkemmin esille.

Potilaan oikeudet ovat ehdoton lähtökohta kaikissa hoito- ja tutkimustilanteissa, liittyi niihin opetusta tai ei. Opiskelijoina emme voi kuitenkaan liikaa korostaa, miten tärkeitä tapahtumia opetustilanteet meille ovat. Potilaskontaktit tuovat opiskelemamme teoriatiedon käytäntöön ja elävään elämään, opettavat meille käytännön taitoja ja potilaiden tutkimista sekä ovat tärkeitä vuorovaikutustilanteita. Potilaskontaktit ovat kliinisen opetuksemme pohja.

Suomalainen lääketieteen opetus pohjaa siihen, että potilastyöskentely alkaa jo kolmannen tai neljännen opiskeluvuoden aikana. Tällä osaltaan varmistetaan, että valmistuessamme meillä on hyvät valmiudet siirtyä työelämään. Yliopistojen resurssileikkausten ja suurentuneiden sisäänottomäärien vuoksi kuitenkin kliinistä pienryhmäopetusta on jouduttu vähentämään, minkä vuoksi niiden merkitys korostuu entisestään. Erityisesti on muistettava, että hätätilanteissa ja päivystyspoliklinikalla oikeusasiamiehen esille nostama menettely on lähes mahdoton toteuttaa. Näitä tilanteita meidän kuitenkin olisi tärkeä päästä näkemään ja niihin osallistumaan, jotta osaamme toimia tosipaikan tullen.

Opiskelijoina toivoisimme opetustilanteiden näyttäytyvän potilaille mahdollisuutena perusteellisempaan hoitoon. Usein opetustilanteeseen varataan runsaammin aikaa kuin normaalisti, erikoislääkäri selittää opiskelijoille teoriatietoa tueksi ja tutkimme potilaat huolellisesti. Luonnollisesti opiskelijoita sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin henkilökuntaakin. Ajatus ikään kuin estradilla olemisessa ja kandiryhmän läsnäolosta saattaa tuntua kiusalliselta, siksi opiskelijoiden läsnäolosta saa ja pitää saada kieltäytyä. Meille tilanne on kuitenkin ainutlaatuinen, opettavainen ja mielenkiintoinen, minkä toivoisimme potilaiden muistavan.

Tällä hetkellä lainsäädäntö ja käytäntö ovat ristiriidassa, mikä aiheuttaa epätietoisuutta potilaiden keskuudessa, luo epävarmuutta opiskelijoille ja vaikeuttaa opetustilanteiden järjestämistä. Kirjallinen lupa toisi myös lisää byrokratiaa terveydenhuoltoon, mikä ei tue myöskään terveydenhuollon digitalisointia ja paperiton sairaala -hankkeita. Käytäntöjen yhtenäistämisestä hyötyisivät kaikki osapuolet. Voisiko Kanta-arkisto taipua sähköisen luvan myöntämiseen ja arkistoimiseen? Tavoitteena kuitenkin on, että kaikki opetustilanteeseen osallistuvat toimivat tilanteessa hyvässä yhteistyössä sekä tietävät opetustilanteen tarkoituksen, käytännöt ja päämäärän.

Juho Aaltio
Puheenjohtaja, Lääketieteenkandidaattiseura ry

Eino Herhi
Puheenjohtaja, Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry

Henni Hiltunen
Puheenjohtaja, Suomen Medisiinariliitto ry

Eero Nihtinen
Puheenjohtaja, Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry

Pauliina Nurmi
Puheenjohtaja, Kuopion Lääketieteen Opiskelijat ry

Rasmus Olander
Puheenjohtaja, Medicinarklubben Thorax rf

Henry Sundqvist
Puheenjohtaja, Oulun Lääketieteellinen Kilta ry