Medisiinariliiton vuosi 2017

Vuoden 2017 hallitus on järjestäytynyt ja päättänyt siirtyä tänä työskentelemään projektijohtoisesti. Alta voit lukea, mitä kaikkea tänä vuonna on luvassa. Nyt paneudutaan erityisesti mm. amanuenssuureihin, kesätyöasioihin, valintakoeuudistukseen ja syväreihin. Lisäksi liitto toteuttaa edunvalvontaa yleisellä tasolla ja seuraa jäsenseurojen ajankohtaisia asioita kuten aikaisempinakin vuosina.

Projektit

 • Amanuenssuurien yhtenäistäminen. Medisiinariliitto järjestää tapaamisen opiskelijoiden ja tiedekuntien edustajien kanssa yhdessä Lääkäriliiton kanssa. Tavoitteena on keskustella amanuenssuurien tarkoituksesta ja tavoitteista sekä yhtenäistää yliopistojen amanuenssuuripaikkojen jakoprosesseja.
 • Lääkärinsijaisuuksien muuttuva rekrytointikulttuuri: Kesätöiden hankkiminen aikaistuu: yli neljäsosa kandeista hankki vuoden 2016 kesäsijaisuutensa yli vuotta etukäteen. Rekrytoinnin aikaistuminen ja toisaalta rekrytointimetodit (nopein saa paikan) koetaan kandien keskuudessa huolestuttaviksi ilmiöiksi. SML:n tavoitteena on tuoda ilmiötä rekrytoijien tietoisuuteen. Voisiko paras kandi saada paikan, eikä välttämättä nopein?
 • SML seuraa aktiivisesti ja tarvittaessa tekee lausuntoja erikoistumisuudistuksesta ja SOTE:sta.
 • Syvärit: Duodecimin Syväriportti on valmis opiskelijalle käyttökelpoinen alusta, jonka hiomista SML tänä vuonna jatkaa Duodecimin kanssa. 
 • Syksyistä opiskelijakyselyä rukataan uusiksi. Kysely tehdään yhdessä Lääkäriliiton kanssa.
 • Kandiseuralaiset saavat ehdottaa syksyllä vuoden syväriohjaajaa, vuoden työpaikkaa ja vuoden opetustekoa!
 • Valintakoeuudistus:
  • Lääketieteelliset alat (lääketiede, hammaslääketiede, elänlääketiede) tulevat todennäköisesti siirtymään yhteisvalintaan 2018. Tämä tarkoittaa sitä, että hakija voi hakea vaikka kaikkiin lääkiksiin yhdellä hakukerralla. SML on aktiivisesti mukana suunnittelemassa uudistusta.
  • STM:n tavoitteena on pitkää valmistautumista vaativien pääsykokeiden poistaminen, mikä keskeisesti vaikuttaisi lääketieteellisten valintakokeeseen. Asian taustalla on hallituksen halu pidentää työuria. SML valmistelee parhaillaan lausuntoa asiaan liittyvään raporttiin.
 • Kandi-innovaatiokilpailussa etsitään yhteistyössä Terveystalon kanssa vuosittain terveydenhuoltoalan innovaatioita. Kilpailua kehitetään vuoden aikana ja tavoitteenamme on innoittaa aiempaa suurempi joukko medisiinareita osallistumaan.
 • Aiemmilta vuosilta tuttu Mini-VES ilmestyy jälleen loppuvuodesta päivitettynä.

Tämän lisäksi SML järjestää tapahtumia kandiseuroille ja medisiinareille:

 • Kandiseuratapaaminen: SML kokoaa kandiseurojen toimijoita kaikista lääkiskaupungeista Helsinkiin helmikuussa.
 • Halloped-tapaaminen: Syksyllä SML kokoaa lääkisten hallinnon opiskelijaedustajat (hallopedit) tapaamiseen Helsinkiin.
 • Tuohilampi-seminaari järjestetään Orionin koulutuskeskuksessa Vihdissä. Kaikki lääketieteen opiskelijat ovat tervetulleita, mutta tapahtuma on erittäin suosittu, joten olethan tarkkana ilmoittautumisen kanssa!

SML tulee reagoimaan vuoden aikana myös kaikkiin ajankohtaisiin medisiinareita koskettaviin asioihin. Mikäli tiedossasi on jo nyt jokin kandielämän epäkohta, johon tahtoisit meidän puuttuvan, laita rohkeasti viestiä hallitukselle, niin katsomme, mitä asialle voidaan tehdä!