19.4.2021 SML julkaisi kannanotonon lääketieteen digipedagogiikkaan liittyen. SML pitää keskeisenä, että laajamittaiseen lähiopetukseen palatessa hyödynnetään edelleen aktiivisesti niitä pedagogisia ja hallinnollisia käytäntöjä, jotka ovat mahdollistaneet aiempaa joustavamman ja tehokkaamman opiskelun COVID-19-pandemian aikana. On kuitenkin muistettava, vaikka toimivat sähköiset työkalut ja verkko-opetus parhaillaan tukevat ja tehostavat oppimista, ei niillä pysty korvaamaan käytännön taitojen harjoittelun ja aitojen potilaskohtaamisten merkitystä.

Pääset lukemaan kannanoton kokonaisuudessaan klikkaamalla alta!