Vastuullisuus tulee nostaa keskiöön lääketieteen opiskelijoiden rekrytoinnissa

7.12.2021 julkaisimme kannanoton lääketieteen opiskelijoiden rekrytointien vastuullisuusperiaatteista.

SML on huolissaan viime vuosien aikana kehittyneistä rekrytointiin liittyvistä haitallisista ilmiöistä. Yksi keskeisistä huolenaiheista liittyy työ- ja virkasuhteiden sopimisen aikatauluihin. Viime vuosina on hiljalleen muodostunut illuusio, että työt tulisi sopia hyvin varhaisessa vaiheessa, jopa vuosia ennen suunniteltua työn aloitusajankohtaa.

Liitto pitää tärkeänä, että vastuullisuus nostetaan jatkossa keskiöön lääketieteen opiskelijoiden rekrytoinneissa. Kaikkien osapuolten vastuullinen toiminta rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa varmistaa laadukkaat, pitkäjänteiset rekrytointiratkaisut. Lisäksi vastuullisuus ylläpitää kollegiaalisuutta lääkärikunnassa sekä takaa niin työnantajan kuin työntekijänkin tyytyväisyyden prosessiin.

Kannanoton pääset lukemaan kokonaisuudessaan klikkaamalla alla olevaa kuvaa!