Tältä sivustolta löydät SML:n valmistelemia ohjeita ja suosituksia, sekä kannanottoja vuosien varrelta.

Amanuenssuuriohjeet


SML on julkaissut seuraavat ohjeet amanuenssuurien suosituksiksi amanuenssuurien suorittamisesta ja järjestämisestä.

Amanuenssuuriohjeet

Halloped – best practice

Tämä ohjeistus on suunnattu lääketieteellisten tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajille ja muille opiskelijaedunvalvojille. Tarkoituksena on antaa helposti lähestyttävä yleiskuva edunvalvonnasta ja toimia perehdytyksen pohjana – vinkkejä vaikuttamiskeinoista, tiedonkeruusta sekä tiedottamisesta! Myös ”Yliopistohallinto for dummies” löytyy täältä.

Halloped-best practice

Ohje poissaoloista

SML:n ohje poissaoloista 

Hajautusohjesääntö

Medisiinariliiton suositukset hajautuspaikkojen sopimisesta ja opetuksen järjestämisestä sekä opiskelijan asumisen, matkustamisen sekä terveydenhuollon järjestämisestä sekä korvaamisesta.

SML:n hajautusohjesääntö

Kannanotot ja lausunnot

Erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyn uudistus

Lausunto erikoistumiskoulutuksen haku- ja valintamenettelyä koskien  sekä Medisiinariliiton EL-valintamenettelyn pisteytysehdotus. 2018

Erikoislääkärikoulutus uudistuu. Ensimmäisenä vaiheena uudistuu valintamenettely koulutukseen, pilotointi 2019 keväällä. Yllä Medisiinariliiton lausunto sekä pisteytysmalliehdotus. Lisää erikoistumisuudistuksesta: Koulutus-ja-tiede/erikoistumisuudistus/

Valvira-10

Kannanotto valviralle 19.2.2018 koskien 10-vuoden säännön tulkintaa.

Keväällä 2018 Medisiinariliitto yhdessä Lääkäriliiton kanssa otti kantaa Valviran tulkintaan ns. ”10-vuoden säännöstä”. Asetuksen mukaan lääkärin sijaisena ei voi työskennellä jos opintojen alkamisesta on yli 10 vuotta. Medisiinari- sekä Lääkäriliitto tulkitsivat ajanlaskun alkaneen lääkärikoulutuksen alusta, ei muiden yliopisto-opintojen kuten valinnaisten opintojen alusta. Valvira muutti tulkintaansa. Lisää: Kannanotto 2/18 – Valvira 10

 SML:n verkko-opetuskannanotto 2014

Suomen Medisiinariliitto kehottaa lääketieteellistä koulutusta antavia yksiköitä selvittämään verkko-opetuksen laatua. Verkko-opetus on tullut jäädäkseen opetusmuodoksi lääketieteen lisensiaattien koulutukseen. 2014.

Kirje kliiniselle opettajalle 2016

”Haluammekin tällä kirjeellä kannustaa sinua näkemään vaivaa opetuksesi eteen. Toivomme, että kannustat meitä eteenpäin oppimaan uutta ja myös arvioimaan omaa osaamistamme. Opiskelijoina osaamme kyllä arvostaa vaivannäköäsi ja antamaasi laadukasta ja nykyaikaista opetusta, onhan se meille suorastaan elinehto. Asiat eivät aina suju ja teoriakin on välillä hukassa, mutta arvostamme suuresti, että jaksat olla kannustava ja rohkaiseva myös hankalina
hetkinä.”