Suomen Medisiinariliitto on valinnut Vuoden työpaikaksi 2014 Jyväskylän terveydenhuollon (JYTE) Kuokkalan terveysaseman

Suomen Medisiinariliitto aloitti tänä vuonna lääketieteen opiskelijoiden mielestä hyvien työpaikkojen palkitsemisen. Ehdotuksia Vuoden työpaikaksi tuli jokaisesta lääketieteellisen tiedekunnasta kaupungista. Vuoden työpaikaksi 2014 valittiin Jyväskylän terveydenhuollon Kuokkalan terveysasema. Sen lisäksi annettiin kunniamaininta neljälle muulle työpaikalle, joissa opiskelijoiden työolosuhteet oli järjestetty erinomaisesti.

Vuoden työpaikan valintakriteereinä olivat seniorituki, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, koulutusmahdollisuudet sekä opiskelijamyönteinen ilmapiiri ja Kuokkalan terveysasema sai kiitosta niistä kaikista.

jyte_logo[1]

Opiskelija sai kattavan henkilökohtaisen perehdytyksen alueen toimintaan, väestörakenteeseen, tietotekniikkaan, käytännön asioihin ja hoitokäytäntöihin. Perehdytykseen osallistuivat avoterveydenhuollon ylilääkäri, tk-sairaalan ylilääkäri, Kuokkalan ylilääkäri ja lisäksi tietotekniikasta vastaava lääkäri. Työpaikalla oli opiskelijalle joka viikoksi erikseen nimetty tuutori, jolle opiskelija sai soittaa tai pyytää paikan päälle katsomaan potilasta. Myös muut hoitajat ja lääkärit opastivat tarvittaessa. Talossa oli myös aina paikalla valmistunut lääkäri eikä kandidaatti jäänyt koskaan ilman tukea. Opiskelija sai perehdytyksen lisäksi käyttöönsä muistitikun, johon oli tallennettu kaikki tarpeellinen tieto JYTEn toiminnoista, sekä paikalliset hoitosuositukset. Vertaistukea potilastyöhön sai myös kahvihuoneen keskusteluista, joissa ilmapiiri oli avoin ja opiskelijamyönteinen.

Opiskelijan työnteko oli sopivasti tauotettu, ylitöitä ei esiintynyt kohtuuttomasti ja vastaanottoajat olivat aluksi pidennettyjä 30 min vastaanottoja ja lyhyempiä sai pitää oman halunsa mukaan. Potilas sai itse luoda varauskalenterinsa valmiiksi. Työpaikan työolosuhteet olivat hyvät ja tutkimusvälineet toimivat ja uudet. Työnkuva oli myöskin monipuolista ja mahdollisuus oli tehdä neuvolaa, palvelutaloa, akuuttivastaanottoa, kouluterveydenhuoltoa ja paljon muuta. Toimenpiteitä pääsi tekemään ja tarvittaessa seniori avusti. Päivystystä oli kaksi vuoroa kuukaudessa Keski-Suomen keskussairaalan sairaalan perusterveydenhuollon päivystyksessä, johon oli kandivuoroja varattuna. Koulutuksia järjestettiin perjantaisin sekä ajoittain muinakin iltapäivinä. Joka viikko oli myös tutortunteja.

Kuokkalan terveysasema täytti kirkkaasti Vuoden työpaikalle asetetut kriteerit. Perehdytys oli moitteettomasti järjestetty, seniorituki vastaa kandin tarpeita ja ennen kaikkea ilmapiiri on Kuokkalassa opiskelijamyönteinen. Vuoden työpaikka – palkinto luovutetaan Kuokkalan terveysaseman edustajille kahvitusten kera.

Lisäksi erinomaisina työpaikkoina esiin nousivat Maarianhaminan terveysasema, Kerimäen terveysasema, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sekä Kokkolan terveyskeskus, joille Suomen Medisiinariliitto myöntää kunniamaininnan. Hyvistä koostetaan täydennettävä ja ajan tasalla pidettävä lista ja niiden erinomaisia toimintamalleja tullaan jakamaan terveyskeskuksille ja kandidaateille, jotta opiskelijoiden työskentelyolosuhteita saataisiin parannettua entisestään kaikissa opiskelijoiden työpaikoissa.

Lääkärilehden uutinen Vuoden työpaikasta, koko uutinen Lääkärilehden numerossa 48/2014.