Suomen Medisiinariliitto ja Terveystalo etsivät vuoden 2015 kandi-innovaatiota

Suomen Medisiinariliitto ja Terveystalo etsivät vuoden 2015 kandi-innovaatiota. Yhteistyöprojektin tavoitteena on vuosittain nostaa lääketieteen opiskelijoiden käsiteltäväksi ajankohtaisia aiheita lääketieteestä ja sen asemasta tulevaisuudessa. Projektin tarkoituksena on lisätä yhteiskunnallista keskustelua lääketieteen opiskelijoiden parissa, innostaa opiskelijoita kehittämään professiotaan ja mahdollistaa opiskelijoiden ideoiden hyödyntäminen yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Haemme uutta näkökulmaa jompaankumpaan seuraavista aiheista:

  • Lääkärin työura
  • Potilas-lääkärisuhde ja teknologian tuoma apu sekä haasteet tulevaisuudessa

 Aiheiden rajaus on vapaa, mutta niiden käsittelyn laajuus, omaperäisyys ja laatu arvioidaan. Medisiinariliitto ja Terveystalo pyytävät lääketieteen opiskelijoilta 1-2 sivun tutkielmaehdotuksia 30.5.2015 mennessä osoitteeseen: suomenmedisiinariliitto@gmail.com. Ehdotelman voi tehdä yksin tai korkeintaan kolmen hengen ryhmässä. Medisiinariliiton ja Terveystalon muodostama raati valitsee kolme parasta tutkielmaehdotusta, joista kehotetaan työstämään 20-30 sivun mittainen laaja tutkielma Terveystalon ohjaajien ohjaamana ja tukemana 30.9.2015 mennessä. Parhaiden tutkielmaehdokkaiden kanssa laaditaan sopimus Terveystalon ja Medisiinariliiton välillä. Raati arvio valmiit tutkielmat lokakuun alussa ja ehdottaa parasta tutkielma palkittavaksi Medisiinariliiton syysliittokokouksessa.

Voittajaryhmä palkitaan matkalla lentoineen ja majoituksineen vapaavalintaiseen lääketieteen alan huippukongressiin (arvo korkeintaan 5000 euroa).